Ustawienia systemowe

Ustawienia Systemowe

Coraz częściej do pracy z trudnościami, pojawiającymi się w organizacji, trenerzy i doradcy wykorzystują metodę ustawień systemowych.

Jest ona oparta na doświadczeniach z pracy terapeutycznej z uwzględnieniem relacji w systemach rodzinnych, której twórcą jest niemiecki terapeuta Bert Hellinger. Metoda uzyskała ogromną popularność. Jest w obszarze psychologii największym fenomenem przełomu wieków. Przez wielu uznawana za zjawisko wręcz rewolucyjne. O skali zjawiska mogą świadczyć liczne kongresy na całym świecie, tysiące wydawnictw (książki, specjalistyczne czasopisma, wydawnictwa audio-video), ogromna ilość programów szkoleniowych.

Ustawienia systemowe spośród innych metod wyróżniają przede wszystkim dwie kwestie: oparcie w koncepcji „pierwotnego porządku” i wykorzystanie „efektu pola”.

„Pierwotny porządek” oznacza tu szereg reguł i zależności dotyczących hierarchii, wyrównania (brania i dawania) i przynależności do systemu. Działają one w systemach społecznych (np. rodzina, firma) niezależnie od tego, czy je sobie uświadamiamy lub czy się z nimi zgadzamy. Kiedy postępujemy wbrew temu porządkowi, pojawiają się problemy, które mogą być całkiem niezrozumiałe i niemożliwe do rozwiązania, gdy próbujemy posługiwać się tylko „normalną logiką”. Dzięki uznaniu „pierwotnego porządku” w ustawieniach pojawiają się rozwiązania zaskakujące zarówno swoją prostotą jak i głębią wyrażającą się w emocjonalnym poruszeniu.

„Efekt pola” wykorzystywany w pracy metodą ustawień oznacza, że istnieją inne niż powszechnie znane kanały przekazywania informacji. Okazuje się, że obce osoby mogą mieć dostęp do przenoszonych przez nas nieświadomie informacji na temat systemów do których przynależymy. Przy zachowaniu odpowiednich procedur w pracy z grupą dzięki „efektowi pola” i wykorzystaniu uczestników spotkania zyskujemy bezcenne informacje, które służą diagnozowaniu problemu klienta oraz poszukiwaniu rozwiązań. Są to informacje, które często nie są dostępne w inny sposób, lub do ich uzyskania potrzebne byłyby żmudne działania konsultingowe. Dzięki „efektowi pola” metoda ustawień jest szybka, trafna i stosunkowo tania.

Ustawienia systemowe pozwalają, jeśli klient się na to decyduje, zobaczyć powiązania pomiędzy obszarem osobistym (wychowanie, relacje w rodzinie, modele życia osobistego i zawodowego, świadome i nieświadome role i przekazy rodzinne) a funkcjonowaniem w pracy i w biznesie. Jest to opcja najbardziej rozwojowa. Oczywiście można prowadzić ustawienia czysto biznesowe bez dotykania obszaru osobistego

Jak wyglądają sesje?

W pracy grupowej osoba zgłaszająca problem (klient) wykorzystuje wybrane przez siebie osoby z grupy. W ustawieniu reprezentują one istotne dla tematu elementy systemu klienta. Reprezentowane mogą być osoby (np. członkowie zespołu, współwłaściciele, przełożeni, podwładni) lub grupy osób (np. klienci, pracownicy, zarząd). Często pojawiają się również reprezentacje nieosobowe (np. cel, blokada, opcje dylematu, zasoby, pieniądze, marka, produkt). Klient zwykle nie bierze udziału w ustawieniu, przygląda się, udziela niezbędnych informacji, czasem jest wprowadzany pod koniec ustawienia na swoje miejsce. Ustawienie opiera się na reakcjach reprezentantów, jest to możliwe dzięki „efektowi pola” (patrz poprzedni odnośnik „Historia i założenia metody”). Ustawienie składa się z fazy diagnostycznej – poszukiwanie przyczyny problemu i z fazy poszukiwania rozwiązania. W obrazie rozwiązania klient może zobaczyć lub sam wypróbować, jak odpowiednie miejsce, ruch czy zdania rozwiązują problem lub pokazują kierunek rozwiązania.

Jedno ustawienie trwa zwykle ok. godziny, w zależności od potrzeb i umowy można przeznaczyć określoną ilość czasu na omówienie, a także rozbudować ofertę o sesje konsultacyjne.

W niektórych przypadkach, gdy klient jest tym zainteresowany, można w ustawieniu wyjść poza kontekst biznesowy i poszerzyć interwencję o wątki osobiste. Jest to bardzo owocne, gdyż większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo nasze zachowania w pracy i w biznesie są uwarunkowane historią rodziny. Jest to szczególnie wyraźne w firmach rodzinnych, w sytuacji dziedziczenia firmy, lub tzw. „dziedziczenia” roli zawodowej.

W grupie oprócz klientów zwykle znajdują się też tzw. obserwatorzy, są to osoby zainteresowane metodą lub szkolące się. Mogą być reprezentantami i w ten sposób wspierają pracę grupy

Uczestnicy, oprócz własnego ustawienia (nie dotyczy obserwatorów), biorą udział w ustawieniach innych osób, z pozycji reprezentanta lub obserwatora. Te trzy formy uczestnictwa tworzą całość doświadczenia i służą rozwiązaniu.

Sesja grupowa zajmuje zwykle cały dzień, czasem organizuje się sesje 2-dniowe, które mogą odbywać się w mieście lub wiążą się z pobytem całej grupy w wynajętym ośrodku.

Szczególnym wariantem ustawień w grupie, który stosuje się w przypadku, gdy klient chciałby poświęcić na ustawienie mniej czasu, są sesje grupowe na indywidualne zamówienie. Praca odbywa się przy pomocy wynajętych reprezentantów i jest poświęcona tylko jednemu klientowi.

Osoby prowadzące ustawienia biznesowe w naszej firmie mają ukończone kursy, szkolenia w zakresie stosowania ustawień systemowych w biznesie.

Jeżeli mają Państwo pytania do nas - prosimy o kontakt

O nas

Inspirujemy Zmiany...
to nasze motto, motywacja i cel działania...


Więcej »

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Adres: ul. Pionierów 46, 05-540 Zalesie Górne
Telefon: +48 535 105 209
Fax: (22) 756 59 41
E-mail: kontakt@alterna.pl


Więcej »

Szukaj

Mapa serwisu | Kontakt
Copyright © 2010 Alterna Sp. z o.o.