Rozwiązania dla działów HR

Assessment Centre
(pol. ośrodek oceny) lub Development Centre (pol. ośrodek rozwoju) – uznawana za jedną z najbardziej efektywnych i obiektywnych metod wspomagających selekcję kandydatów do pracy na określone stanowisko i / lub rozwoju wewnątrz organizacji. Kluczem do powodzenia projektów AC i DC jest wybór odpowiednich kompetencji do zmierzenia, a potem – przygotowanie zestawu ćwiczeń, zadań i symulacji odzwierciedlających sytuacje użycia określonych kompetencji. Polecamy tę metodę na zakończenie procesu rekrutacji i selekcji, aby jak najobiektywniej wybrać najlepszego kandydata. Natomiast jeśli chodzi o DC, to świetnie się sprawdza w wyborze pracowników do projektów rozwojowych np. dla młodych menedżerów, gdyż używamy go w tym przypadku jako badania potencjału (np. jeśli chodzi o kompetencje liderskie).
Oceny pracownicze
Traktujemy je jako ważny element procesu strategicznego zarządzania ludźmi. Możemy pomóc Państwu w zaprojektowaniu systemu ocen (w ścisłej współpracy z działem personalnym, menedżerami liniowymi i przedstawicielami różnych grup pracowniczych), opisaniu i wdrażaniu go w życie. Oferujemy systemy ocen oparte na kompetencjach, tak, aby mogły one być elementem zarządzania kompetencjami w firmie. Proponujemy bliską współpracę naszych konsultantów z zespołem projektowym Klienta, zwykle kończącą się cyklem szkoleń dotyczących zarówno samego systemu ocen, jak i sposobu przeprowadzania rozmów oceniających. Przygotowujemy również podręczniki dla ocenianych i oceniających.
Zarządzanie Kompetencjami
Opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami, to bardzo ważny moment w życiu firmy, który niezwykle pomaga w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami, którzy z naszą pomocą wdrażali system zarządzania kompetencjami w swoich firmach. Proponujemy wspólne warsztaty wyboru i opracowywania kompetencji, zarówno kluczowych dla całej organizacji, jak i potrzebnych na konkretnych stanowiskach. Nasze opracowania są zawsze „blisko” kultury organizacyjnej konkretnego Klienta, tzn. używamy w nich języka, a także przykładów zachowań oczekiwanych w tej właśnie firmie. Często projekt budowania kompetencji uzupełniamy o możliwe ścieżki rozwoju dla poszczególnych obszarów wiedzy i umiejętności.
Organizacje wielokulturowe
Dla naszych Klientów funkcjonujących w międzynarodowych środowiskach przygotowujemy „szyte na miarę” programy warsztatów ułatwiających współpracę międzykulturową. Programy oparte na „wymiarach kultury” opisanych przez G. Hoefstede pomogły wielu firmom zrozumieć niejasne dotąd problemy dotyczące komunikacji, różnego sposobu pojmowania czasu, przestrzeni, innego podejścia do zarządzania, negocjacji etc., mające źródła w różnorodności kulturowej ich pracowników.

Jeżeli mają Państwo pytania do nas - prosimy o kontakt

O nas

Inspirujemy Zmiany...
to nasze motto, motywacja i cel działania...


Więcej »

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Adres: ul. Pionierów 46, 05-540 Zalesie Górne
Telefon: +48 535 105 209
Fax: (22) 756 59 41
E-mail: kontakt@alterna.pl


Więcej »

Szukaj

Mapa serwisu | Kontakt
Copyright © 2010 Alterna Sp. z o.o.