Partnerzy

Center for Creative Leadership (CCL)

Center for Creative Leadership (CCL)

Międzynarodowa organizacja, której celem jest rozwój przywództwa indywidualnego i organizacyjnego we wszystkich branżach i sektorach. Misją organizacji jest rozwijać rozumienie, praktyki i rozwój przywództwa tak, aby korzyści odnosiło całe społeczeństwo. Za swoje najważniejsze zadanie, CCL uznaje pomoc we wprowadzaniu i propagowaniu przywództwa.

Organizacja wspomaga firmy ze wszystkich branż, obsługuje ponad dwie trzecie przedsiębiorstw z listy Fortune 100. CCL prowadzi program stypendiów, aby rozwijać również idee i umiejętności związane z przywództwem w szkołach, organizacjach pozarządowych etc.

Filozofią działania CCL jest wprowadzanie pomysłów w życie, a zarazem czerpanie pomysłów z codziennego doświadczenia. Organizacja wspiera liderów w procesie „uczenia się jak się uczyć”; jest zdania, że dla lidera niezwykle ważna jest wiedza na swój temat, bo dopiero rzetelna samoocena pozwala na stawianie sobie celów i osiąganie ich.


The International Coach Federation (ICF)

The International Coach Federation (ICF)

Międzynarodowa Federacja Coachów jest profesjonalną organizacją coachów biznesowych i osobistych, która dba o integralność coachingu na całym świecie.

ICF pomaga zainteresowanym osobom znaleźć coacha, który będzie najlepiej odpowiadał ich potrzebom. Wspiera rozwój coachów, ma programy, których zadaniem jest utrzymywanie i podwyższanie standardów pracy coachów; organizacja prowadzi również program certyfikujący coachów na całym świecie i jest wyznacznikiem standardów ich pracy. Prowadzi konferencje i szkolenia dla coachów. Jest największym w tej branży światowym stowarzyszeniem non-profit, które skupia ok. 8 000 coachów biznesowych i osobistych.

ICF organizuje co roku konferencję dla swoich członków i regularnie kontaktuje się z nimi, aby przekazywać im potrzebne informacje, nowe idee etc. Bardzo ważne dla ICF jest utrzymywanie i rozwijanie etycznej strony coachingu – określanie wymogów uczciwości zawodowej.


The International Association of Coaching (IAC)

The International Association of Coaching (IAC)

Misją stowarzyszenia jest dostarczanie korzyści klientom coachów, bardziej niż skupianie się tylko na branży coachingu. Organizacja chce przewidywać nowe potrzeby klientów i uczyć coachów odpowiadania na nie uważając, że w ten sposób następuje też rozwój zawodu coacha.

Organizacja prowadzi system testów i certyfikatów dla coachów, jest dumna ze swoich wysokich wymagań etycznych.

Stawia na rozwój 15 obszarów wiedzy i umiejętności coachów, których opracowanie jest wynikiem ponad 20-letnich prac, rozpoczętych przez Thomasa Leonarda i Susan Austin, a rozwijanych przez CoachVille.

Jeżeli mają Państwo pytania do nas - prosimy o kontakt

O nas

Inspirujemy Zmiany...
to nasze motto, motywacja i cel działania...


Więcej »

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Adres: ul. Pionierów 46, 05-540 Zalesie Górne
Telefon: +48 535 105 209
Fax: (22) 756 59 41
E-mail: kontakt@alterna.pl


Więcej »

Szukaj

Mapa serwisu | Kontakt
Copyright © 2010 Alterna Sp. z o.o.